Млечни десерти

Млечен десерт Гриз

Млечен десерт Гриз

6 - 24 месеци
Млечниот десерт Гриз е наменет за бебиња од 6 месеци натаму.

Млечен десерт Кекс

Млечен десерт Кекс

6 - 24 месеци
Млечниот десерт Кекс е наменет за бебиња од 6 месеци натаму.

Млечен десерт Ванила

Млечен десерт Ванила

6 - 24 месеци
Млечниот десерт Ванила е наменет за бебиња од 6 месеци натаму, а содржи повеќе од 89% млеко.

Млечен десерт Боровинка

Млечен десерт Боровинка

6 - 24 месеци
Млечниот десерт Боровинка е наменет за бебиња од 6 месеци натаму.

Млечен десерт Чоколада

Млечен десерт Чоколада

6 - 24 месеци
Млечниот десерт Чоколада е наменет за бебиња од 6 месеци натаму.

Млечен десерт Кајсија

Млечен десерт Кајсија

6 - 24 месеци
Млечниот десерт Кајсија е наменет за бебиња од 6 месеци натаму.