Млечни формули

NAN 4: Мала, но важна помош додека малечките растат

NAN 4: Мала, но важна помош додека малечките растат

Дали знаете дека прехраната на детето токму во првите 1 000 денови од животот има пресудна улога за неговото натамошно здравје?

NAN 3

NAN 3

12 - 24 месеци
NAN 3 – преодна млечна храна за постари доенчиња од 12-тиот месец натаму